Haiglate liit: oleme patsiendikindlustusega põhimõtteliselt nõus

Haiglate liit väljendab enda sotsiaalministeeriumile saadetud arvamuses põhimõttelist nõusolekut patsiendikindlustuse süsteemiga ning teeb omapoolsed tähelepanekuid-ettepanekuid.

- EHL on esitatud materjalide põhjal  põhimõtteliselt nõus patsiendikindlustuse süsteemi kehtestamisega. 

- EHL peab jätkuvalt oluliseks rõhutada, et uue mittesüülise vastutuskindlustussüsteemi käivitamiseks vajamineva algkapitali jaoks peab riik leidma täiendavad vahendid riigieelarvest. 

- Mainitakse, et TTO makse suurus sõltub tervishoiuteenusetöötajate arvust ning arvestuslikult on see 0,2-0,4% eelarvest. Samas mainib VTK, et tervishoiuteenuse piirhindades kajastatakse ühe hinnakomponendina ka TTO-de kohustuslik sissemakse sundkindlustuse süsteemi. Selgusetuks jääb kui suur on lõppkokkuvõttes TTO rahaline panus – kas TTO sissemakse suurus Haigekassale on võrdne summaga, mis tuleb Haigekassalt aasta lõpuks tagasi piirhindadele lisanduva hinnakomponendina? 

- Toetame dr Murruste kaastöös esitatud lahendi, kus menetlus- ja haigustüsistusi eristatakse vaid TTO-s ja tsentraalselt saadetakse üldstatistika nende kohta.

- Toetame seisukohta, et võlaõigusseadusest jäetakse välja tervishoiutöötaja isiklik vastutus kui tervishoiutöötaja ning TTO vahel on lepinguline suhe.

- Leiame, et VTK-s on jäänud kajastamata patsiendi edasikaebeõigus juhul, kui patsient ei ole nõus määratud hüvitise suurusega. Teeme ettepaneku, et juhul, kui patsient on nõus ekspertkomisjoni väljamakstava hüvitisega, toimub hüvitismenetluse lõpus samaaegselt patsiendi nõusolek hüvitise suuruse osas ning patsiendi loobumine oma edasisest edasikaebeõigusest kohtulikus korras. 

- Lisaks leiame, et täpsustamist vajab menetlustüsistuse registreerimine pärast esmast ravijuhtu. Probleemkohaks võivad olla juhtumid, mil patsient pöördub peale juhu lõppu probleemiga nt perearsti poole, kes peab sellisel juhul otsustama, kas patsiendi probleemi puhul on tegemist tüsistusega või on tegemist uue eraldiseisva haigusjuhuga. 

- Peame põhjendatuks vastutuskindlustuse temaatika sidumist kvaliteedinäitajate temaatikaga (ravivigadest teavitamise süsteem). Samas jääb ravivigade ja tüsistuste raporteerimise süsteemi seotus kindlustushüvitiste maksmisega VTK-s ebaselgeks. 

- Jätkuvalt on arusaamatu, millised õiguslikud instituudid haiglate/arstide vastutuse osas jäävad/saavad olema ning kas patsient võib neid kasutada alternatiivselt. Praegu kehtiva õigusregulatsiooni kohaselt on võimalik patsiendil esitada nõuded alternatiivselt ja kohus peab tegema otsustuse, kas rakendada lepingulist kahju hüvitamise instituuti või deliktiõigust. Tõusetub küsimus, kuidas on plaanitud alternatiivsus lahendada loodava regulatsiooniga. 

- VTKst ei nähtu arusaadavalt, kuidas koostatav seadus aitab kaasa ravivigade avaldamise kasvule (nt mainekahju arstile on ja jääb ning ka praegu on hüvitise maksjaks ju ennekõike TTO).

- VTKst oleks pidanud nähtuma ka mittesüülise vastutuskindlustuse menetluse peamised lähtekohad, üldsõnaliselt on küll viidatud, et eelnõus tuleb lahendada nii lepitusmenetluse kui ka vaidemenetluse küsimus, kuid ka nendes küsimustes on olemas erinevad lahendusalternatiivid ja neid oleks pidanud meie hinnangul VTKs ka analüüsima.

- VTKst ei nähtu, kas tegemist oleks riikliku kindlustusfondi või erakindlustusega ning kuidas plaanitakse tagada fondi rahastus või kindlustusmaksed tervishoiuteenuse osutajate poolt (nt täiendavad riigieelarvelised vahendid haiglatele). 

- Patsiendi vaates on VTK asjakohane – patsiendi jaoks peaks menetlus kiirenema, omaette küsimus on, et kas ka piirmäärad patsienti rahuldavad.

Vaata dokumenti täismahus (word).

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

26. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.