Viljandi haiglas on visiitide arv tõusutrendis

Viljandi haigla funktsionaalne arengukava annab ülevaate viimastel aastatel haiglas toimunust ning plaanitava tervisekeskuse funktsioonist.

Teeninduspiirkonna rahvaarvu poolest on Viljandi suuruselt kolmas üldhaigla Eestis.

Viljandi maakonna koosseisu kuulub 9 valda ning 3 linna. Rahvastikuregistri andmetel elab Viljandi maakonnas 48 670 inimest

Visiitide arv suureneb

Hoolimata Viljandi maakonna elanike arvu vähenemisest, on patsientide visiitide arv Viljandi haiglas tõusutrendis. Kui 2011. aastal tehti 84 557 visiiti, siis 2015. aastaks tõusis visiitide arv 87 429 visiidini. 

2014. aasta andmete põhjal raviti Viljandi haiglas 78% maakonna elanike ambulatoorsetest ravijuhtudest.

Eriarstiabi osutatakse patsientide vajadustest lähtuvalt ühes või teises raviasutuses, seejuures patsienti vastavalt ravifaasile vajadusel üle viies. Lisaks eriarstiabile, mida osutatakse valdavalt Viljandi maakonna elanikele, osutab Viljandi haigla ligikaudu pooles ulatuses oma teenuste üldmahust teenuseid kogu vabariigi elanikele. Eelkõige psühhiaatrilise abi, erihoolduse, tuberkuloosiravi ja sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsiooni segmentides.

Erakorraline meditsiin 

Erakorralist abi osutati 2015. aastal ööpäevas keskmiselt 44 patsiendile ning aastas kokku 15 965 patsiendile. Viimasel kolmel aastal pole ravimahus olulist muutust toimunud.

Statsionaarne ravi

Statsionaarse ravitegevuse maht mõõdetuna voodipäevade arvu järgi on kasvanud viimasel viiel aastal 27 protsenti.

Statsionaarse ravi puhul on kõige patsiendirohkemad erialad sisehaigused, kirurgia ja psühhiaatria. Kui sisehaiguste ja kirurgia puhul on märgata ravitegevuse vähenemist, siis psühhiaatria erialal pole ravimahus olulist muutust toimunud.

Tõusutrendi on märgata statsionaarse õendusabi teenuste osas. See on tingitud uue õendus-hoolduskeskuse hoone rajamisest 2013. aasta alguses. Samuti on suurenenud taastusravi teenuste osatähtsus, kuna eakate inimeste osakaal on tugevas tõusutrendis. Tulevikku vaatavalt on oodata sarnase trendi jätkumist.

Päevaravi

Päevaravi maht on viimasel viiel aastal tõusnud 4,6% võrra. Võrreldes 2011. aasta ja 2015. aasta andmeid, on suurim langus toimunud günekoloogia erialal.

Teisalt kirurgias on viie aasta jooksul (2011. aasta ja 2015. aasta andmete võrdluses) toimunud tõus.

Ambulatoorne ravi

Ambulatoorse ravitegevuse kogumaht pole viimasel kolmel aastal oluliselt muutunud. Ambulatoorseid visiite tehti kõige enam günekoloogia erialal, millele järgnesid erakorraline ravi (Haigekassa kodeeringute muutustest tulenevalt on alates 2014. aastast osad visiidid liikunud üldarst/residendi reale) ja kirurgia.

Absoluutarvudes on suurimat kasvu näidanud uroloogia, reumatoloogia ja kardioloogia, juurde on tulnud üldarst/resident. Oluliselt on langenud günekoloogia, psühhiaatria ja erakorralise abi visiidid.
Viljandi haiglat iseloomustab psühhiaatriliste erivajadustega patsientide ravi kõrge osatähtsus.

Raviteenust osutatakse kõikidel psühhiaatrilistel erialadel: üldpsühhiaatria, ägedate psühhiaatriliste seisundite ravi, lastepsühhiaatria, psühhiaatriline pikaravi ja vaimuhaigete tuberkuloosiravi. Ainsana Eestis osutatakse raviteenuseid tahtest olenematu iseloomuga psühhiaatrilise sundravi ja infektsioonhaiguste (kopsutuberkuloos) erialadel.

Operatsioonid

2015. aastal teostati Viljandi haiglas 6274 operatsiooni, mida on 2075 võrra enam kui aastal 2011. Seejuures on ambulatoorsete operatsioonide arv tõusnud enam kui kaks korda, samas kui statsionaarsete operatsioonide arv on vähenenud 15%. Operatsioonidest teostatakse Viljandi haiglas kõige enam sapipõie, veenilaiendite, varikoosi, põlve artroskoopia, songade, LOR-kirurgia ja pimesoole operatsioone.

Lisaks teostatakse ka ambulatoorseid ja statsionaarseid protseduure, mille alla kuuluvad nii psühhiaatrilised, teraapilised ja kirurgilised protseduurid, kui ka pisemad operatsioonid ja lõikused.

Diagnostiliste uuringute arv on tõusnud viimasel viiel aastal 19% võrra. Suurimat kasv on toimunud magnetresonantstomograafia ning laboriteenuste mahtudes. 20% võrra on kasvanud ka ultrahelidiagnostika uuringute maht.

Viljandi esmatasandist

Esmatasandi arstiabi osutajaid on 32, kes valdavas enamuses ei ole koondunud kompaktsesse ja multiprofiilsesse keskusesse. Lisaks tegutsevad piirkonnas mitmed väiksemad eriarstiabi ja iseseisva õendusabi teenuse osutajad.

Uue Viljandi haiglaga samasse hoonestusse luuakse Viljandi esmatasandi tervisekeskus (ETTK). Esmatasandi tervisekeskuse rajamine haiglaga samasse hoonesse tagab piirkonna elanikele arstiabi parema kättesaadavuse ning erialaspetsialistide omavahelise koostöö, mille tulemusena osutatakse piirkonna elanikele kvaliteetsemaid tervishoiuteenuseid.

Loodavasse esmatasandi tervisekeskusesse koonduvad 14 perearsti koos 28 pereõega. Esmatasandi tervishoiu arengukava kohaselt on ette nähtud, et keskmine perearstiabi visiitide arv ühe elaniku kohta suureneb praeguselt 3,3-lt kuni 3,6 visiidini aastas.

Arvestades rahvastikuprognoose, tehakse Viljandi ETTK teeninduspiirkonnas keskmiselt 105–107 tuhat perearstiabi visiiti aastas. Sellest 81–83 tuhat visiiti aastas hakatakse tegema Viljandi haigla tervisekeskusesse.

Koduõendus

Viljandi haiglas töötab hetkel 11 koduõde ning Viljandi haigla tervisekeskusesse kavandatakse üks koduõde. Arvestades rahvastikuprognoose, tehakse Viljandi ETTK teeninduspiirkonna keskmiselt 6800–8600 koduõe visiiti aastas ning teenust saab keskmiselt 260–350 inimest, Sellest 180–200 inimest hakkavad teenust saama Viljandi haigla tervisekeskusesse koduõdedelt.

Füsioteraapia

Arvestades rahvastikuprognoose tehakse Viljandi ETTK teeninduspiirkonna keskmiselt 16 300–18 500 füsioterapeudi visiiti aastas ning teenust saab keskmiselt 1080–1380 inimest. Viljandi haigla tervisekeskusesse on plaanitud kolm füsioterapeuti, kelle vastuvõttude hulk aastas on ca 5200.

Ämmaemandusabi teenus

Kogu Viljandi ETTK teeninduspiirkonna ämmaemandate vajaduse suudavad ära katta Viljandi haigla ämmaemandad. Viljandi haigla tervisekeskusesse on plaanitud kaks ämmaemandat.

Viljandi haigla funktsionaalse arengukava I etapp (2017-2022) on allalaetav (PDF). 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.