Proviisorite koolitusmahtu tahetakse tõsta

Sotsiaalministeerium tegi haridus- ja teadusministeeriumile ettepaneku tõsta proviisorite õppesse vastu võetavate üliõpilaste arvu.

Sotsiaalministeerium viitas oma kirjas, et Tartu Ülikooli proviisoriõppe lõpetanute arv on väga väike ning tööturule sisenejaid vähe. Hetkel on TÜ tulemuslepingus toodud vaid arstide üldõppe minimaalne vastuvõtuarv. Kuna tööturul on proviisoreid puudu ning proviisorite koolitamise mahu suurendamise vajadusele viitas ka OSKA analüüs, siis tegi sotsiaalministeeerium ettepaneku tõsta proviisorite õppesse vastu võetavate üliõpilaste arvu ning määratleda TÜ-ga sõlmitavas tulemuslepingus ka proviisoriõppe vastuvõtuarv, mis oleks järgmiseks aastaks 40.

Ühtlasi palus sotsiaalministeerium informatsiooni selle kohta, mida kavatseb haridus- ja teadusministeerium koostöös TÜga teha väljalangevuse vähendamiseks TÜ proviisoriõppes.

OSKA analüüs leiab, et proviisoreid on juurde vaja

2017. aastal valminud OSKA analüüsis tuuakse välja, et proviisorite vajadust aastal 2025 mõjutab kõige enam nn proviisoriapteekide reform. Ravimiseaduses toodust lähtuvalt peab apteegi omanik olema 2020. aasta aprillist proviisor. Täpsemalt peab eraõigusliku juriidilise isiku korral enam kui 50% selle eraõigusliku juriidilise isiku osadest või aktsiatest ja valitsev mõju kuuluma proviisorile. Füüsilisest isikust ettevõtja peab olema proviisor ja töötama vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana. Üks proviisor võib olla seotud kuni nelja üldapteegiga 4000 või enama elanikuga asulas.

On väljendatud arvamusi, et kõik tänased töövõtjatest proviisorid, ei pruugi olla huvitatud omaniku rollist ja kaasnevast vastutusest. Eesti apteekide ühenduse andmetel on ligi 60% proviisoritest üle 50- aastased ning paljud neist ei pruugi vahetult pensionile siirdumise eel ettevõtja rolli valida. Takistuseks võib olla ka ebapiisav finantsiline võimekus apteekide (enamusosaluse) väljaostmisel. Uue õigusliku korra jõustumisel võivad probleemina esile kerkida puudulikud juhtimisalased teadmised ja oskused.

Kui muud tingimused jäävad samaks, võib uuenev õiguslik keskkond oluliselt vähendada apteekide arvu. Seda eelkõige konkurentsitihedates piirkondades nn ketiapteekide arvelt, kuna proviisorid ei ole valmis omandama potentsiaalselt kahjumlikke apteeke. Kokkuvõttes suurendab kavandamisel olev proviisoriapteekide reform määramatust tööjõuvajaduse hindamisel. Sellises seisus ei pruugi olla otstarbekaks tõsta tänase olukorraga võrreldes proviisorite sihtarvu – reform võib tänaste tingimuste jätkumisel eeldatava ligi 12%-lise kasvuvajaduse nullida. Tuleviku tööjõuvajaduse täpsemaks hindamiseks peaks olema enam infot tänaste proviisorite meelestatuse kohta muutuda töövõtjast ettevõtjaks.

Nii on põhjendatud kaaluda proviisorite tulevikuplaane käsitleva küsitluse läbiviimist, mille raames saab uurida proviisorite valmidust hakata töövõtjast ettevõtjaks ning selgitada vajadust täiendavate meetmete järele, mis motiveeriks enam ettevõtlusriski võtma jne. Toetudes TÜ 2014 aasta analüüsi vanusjaotuse andmetele, mille kohaselt olid 40% proviisoritest vanusegrupis 55+, ning eeldades, et sama osakaal on omane ka 2017. aastal, ning võttes aluseks 2017. aasta proviisorite arvu 942, ning eeldades, et tööjõust lahkub perioodil 2017–2025 2/3 selle vanusegrupi esindajatest, järeldub, et sel perioodil on pensionile mineku tõttu vaja pakkuda asendust 251-le proviisorile ehk 27,9-le proviisorile aastas. Uuringus eeldatakse, et igal aastal jääb keskmiselt 1 töötaja uue lennu kohta apteegitööst eemale. Seega vajab tööjõuturg perioodil 2017–2025 kokku 260 lisanduvat proviisorit, s.o 28,9 proviisorit aastas.

 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.