Ministeerium: HVA haiglate rahastamine ei mõjuta EL piiriülest kaubandust

Eesti ametiasutused on Euroopa Komisjoni riigiabi teemal esitatud küsimustele vastates jäänud seisukohale, et välisriikidest Eesti riigi haiglavõrgus plaanilises korras külastavate patsientiide arv on marginaalne ja seega ei oma haiglavõrgu arengukavasse kuuluvate haiglate rahastamine mõju Euroopa Liidu sisesele piiriülesele kaubandusele. Seetõttu ei saa tegemist olla riigiabiga.

Augustis esitas Euroopa Komisjon Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu ja ASi Nova Vita Kliiniku kaebuste peale Eesti ametiasutustele päringu võimaliku riigiabi andmise teemal. Komisjon palus oma kirjas täiendavat infot otsustamaks selle üle, kas Eesti Vabariik on tekitanud ebaõiglase konkurentsiolukorra, andes abi haiglavõrgu arengukavas loetletud riiklikele haiglatele. Eesti poole varem antud selgituste põhjal leidis komisjon, et Eesti riik ei ole kõikidest nõuetest kinni pidanud.

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõuniku Aleksandra Solntseva sõnul on tegemist eelmenetlusega, mille käigus kogub Euroopa Komisjon ülevaate saamiseks esialgu informatsiooni olukorrast, esitades praeguses faasis veel üksikuid täpsustavaid küsimusi. Komisjonile vastates on sotsiaalministeerium ja haigekassa oma erinevates selgitustes seni välja toonud järgmist.

- Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 kohaselt on igaühel õigus tervise kaitsele. Lähtudes eeltoodud Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 28 tulenevast kohustusest, on Eestis loodud solidaarsuspõhimõtetel tervishoiusüsteem. Selleks, et inimeste tervisevajadustele vastavad tervishoiuteenused oleksid kättesaadavad, korraldab ja reguleerib riik tervishoiuteenuse osutajate tegutsemise põhimõtteid. Ühe osana on riik koostanud ja rakendanud haiglavõrgu arengukava.

- Riikliku haiglavõrgu haiglad kuuluvad kas riigile või kohalikele omavalitsustele ja täidavad koostööd tehes neile õigusaktidega pandud kohustusi tagada tervishoiuteenuste ühtlane kättesaadavus ning erakorralise abi ööpäevaringne kättesaadavus. Selleks on haigekassal kohustus sõlmida riikliku haiglavõrgu haiglatega lepingud.

- Haiglavõrgu arengukava loomise eesmärk oli pakkuda tervishoiuteenuseid Eesti elanikele ning haiglavõrgu arengukavas loetletud haiglad pakuvadki oma teenuseid peamiselt Eesti elanikele. Välisriikidest Eesti riigi haiglavõrgus plaanilises korras külastavate patsientiide arv on marginaalne ja seega ei oma haiglavõrgu arengukavasse kuuluvate haiglate rahastamine mõju Euroopa Liidu sisesele piiriülesele kaubandusele, mistõttu ei saa tegemist olla riigiabiga.

- Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 7 kohaselt võtavad Euroopa Liidu meetmed arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel. Sama sätte kohaselt hõlmab nimetatud vastutus tervishoiu juhtimist ning tervishoiule määratud vahendite jaotamist. Seega on ka Euroopa Liidu õiguse kohaselt tervishoiukorraldus liikmesriikide pädevuses ja sisulises ainukompetentsis, et korraldada riigi sotsiaalkaitse seisukohalt vajalike tervishoiuteenuste pakkumine parimal võimalikul ja kulutõhusal viisil.

Kokkuvõttes ei anna Eesti riik riiklikule haiglavõrgule riigiabi, vaid teostab läbi riikliku haiglavõrgu oma avalikku ülesannet tagada kõigile Eesti elanikele vajadusel kaasaegne ja õigeaegne arstiabi, arvestades seejuures Eesti riigi majanduslikke võimalusi.
 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.