Riigikontrolli kommentaar apteekide ühenduse pressiteatele

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson.
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson.

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson ütleb, et Riigikontroll mõistab, et ravimiäri huvides tegutseva Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) püüd on näidata, nagu oleks Riigikontroll midagi põhjendamatult varjanud. Vastupidi – Riigikontroll lähtub oma tegevuses seadusest ja avalikust huvist.

Tegu on vaidlusega, mille sisu on lühidalt selles, et Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) soovis Riigikontrollilt 2012. aastal avaldatud auditi "Ravimite hüvitamise korraldus" järelduste tegemisel kasutatud alusandmeid, millele oli juurdepääsupiirangu seadnud lisaks Riigikontrollile ka teine asutus ja mis on seotud ka välisriikidest pärinevate konfidentsiaalsete andmetega. Antud juhul oli tegu materjalidega, millele Konkurentsiamet oli seadnud juurdepääsupiirangu ja sellest omakorda lähtus ka Riigikontroll. Riigikontroll ei saanud lubada juurdepääsu andmetele, millele ligipääsu üle otsustab kas teine asutus Eestis või välisriigi ametiasutus.

Kohus jättis rahuldamata apteekide ühenduse nõude, et Riigikontrolli kohustataks küsitud andmeid väljastama. Hilisem kohtuvaidlus keskendus aga hoopis juriidilisele vaidlusele, kas Riigikontroll oli esmakordsel teabe väljastamise nõude tagasilükkamisel piisavalt ja selgelt põhjendanud avaliku teabe seaduse ja Riigikontrolli seaduse õiguslikku koostoimet ning kasutanud nõude tagasilükkamisel korrektset sätet. Kohus leidis, et Riigikontrolli algselt kasutatud viide riigikontrolli seaduse paragrahvile 47, mis käsitleb riigikontrolli seaduse seletuskirjast ja INTOSAI auditistandarditest tulenevat audiitori konfidentsiaalsusprintsiipi ehk teabe kaitset, ei olnud õiguspärane ning Riigikontroll oleks pidanud kasutama viidet muule avaliku teabe seaduse §-s 35 ("Teabe asutusesiseseks tunnistamise alused") toodud alusele.

Riigikontrolli seadus ütleb, et riigikontrolör, Riigikontrolli teenistujad ning kaasatud asjatundjad võivad oma ülesannete täitmisega seoses neile teatavaks saanud avalikkusele mittekättesaadavaid andmeid kasutada vaid Riigikontrolli ülesannete täitmise huvides. Avaliku teabe seadus viitab juurdepääsupiirangu alusena seaduses sätestatud muule teabele, milleks on Riigikontrolli käsitluses ka Riigikontrolli auditeerimistegevuse käigus tekkiv muu teave, mille osas peab arvestama audiitori konfidentsiaalsusprintsiibiga.

Lisaks vaidlesid pooled menetluskulude kandmise üle.

Vaidluse sisuline taust ehk miks on vaidlus tekkinud

Riigikontroll on veendunud, et Eesti Apteekide Ühenduse tegelik vaidluse eesmärk oli enda ärihuvides saada ligipääs juurdepääsupiiranguga teabele ja vaidlustada Riigikontrolli auditiaruandes toodud väiteid. Mäletatavasti käis vaidluse algatamise foonil ka vaidlus apteekidele ja ravimimüüjate ärihuvidele kasulike apteekide asutamise piirangute põhiseaduspärasuse üle, mille osas Riigikohus tegi otsuse ja tunnistas apteekide asutamise piirangu ravimiseaduses põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks (http://www.riigikohus.ee/?id=1528).

Riigikontrolli 2012. aasta lõpus avaldatud audit „Ravimite hüvitamise korraldus“ näitas, et Eestis on apteekidevaheline konkurents nõrk (valdav osa ravimiturust kuulus kahele suurele hulgimüügifirmale, kes omakorda kaudselt või otse olid seotud ka suure osaga apteekidest, kahe suurema hulgimüüja mõjusfääris oli auditi ajal ligi 80% apteekidest). Auditi tulemusena selgus, et Eestis olid ravimid kallimad kui mitmetes teistes riikides ning apteekide asutamise piirangud ei olnud täitnud neile pandud ootusi.

Riigikontroll tegi auditi tulemustest johtuvalt sotsiaalministrile ettepaneku algatada seaduse muudatus, millega kaotatakse apteekide asutamise piirangud ja keelataks ravimite hulgimüügiga tegeleval ettevõttel otseselt või kaudselt omada apteeki. See Riigikontrolli ettepanek riivas tugevalt ravimite hulgimüüjate ärihuve. Eesti Apteekide Ühendus esindab osa apteekide majandushuve. Riigikontroll on ka varem juhtinud tähelepanu, et Eesti Apteekide Ühendus on püüdnud avalikkuses esitada Riigikontrolliga käivat vaidlust eksitavalt ja emotsionaalselt.

Riigikontroll ei saa teabe avaldamisel lähtuda apteekide ühenduse ärihuvidest, vaid avaliku teabe seadusest ja Riigikontrolli seadusest, võttes edaspidi arvesse kohtu juhtnööre viitamise kohta. Õigusselguse huvides ja lähtudes andmekaitseinspektsiooni esindajate antud soovitustest sätestada Riigikontrolli teatud materjalide suhtes rakendada võivad juurdepääsupiirangud otseselt Riigikontrolli seaduses, kaalub Riigikontroll vastavate täpsustuste algatamist.

Loe apteekide ühendise eilset 25.04 pressiteadet SIIT.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.