Terviseameti arvamus MiaMedi tegevuse kohta

Pelgalt iseseisva nõustamisteenuse, käigus hinnata patsiendi terviseseisundit adekvaatselt on problemaatiline, olukorras, kus nõustamisteenust osutatakse IT lahenduse vahendusel, seisab terviseameti poolt sotsiaalministeeriumile saadetud arvamuses.

Terviseamet edastas sotsiaalministeeriumile enda seisukohad ja vastused Eesti Naistearstide Seltsi tõstatatud küsimustele MiaMed OÜ teenuste osas, millest üks on palju kõneainet pakkunud IT-vahendite teel retseptide väljakirjutamine. 

1. Kas selline tegevus vastab Eesti seadustele?

Ravimite väljakirjutamist reguleerib sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 30. Määruse järgi võivad ravimeid meditsiinilisel ja teise isiku ravimise eesmärgil kasutamiseks välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid, ämmaemandad ja perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötavad õed nende poolt ravitavate isikute ambulatoorseks raviks.

Sättes loetletud tervishoiutöötajad tohivad määrata ravimeid ainult oma eriala piires. Lisaks sama määruse järgi kirjutatakse ravim välja vastava näidustuse olemasolul ja määratud ravi peab kajastuma tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis koos retsepti numbri ära märkimisega.

Seega lisaks ravimi määramise õiguse olemasolule peab tervishoiutöötaja olema veendunud ravimi määramise otstarbes ja ohutuses.

Pelgalt iseseisva nõustamisteenuse (kui tervishoiuteenuse) käigus hinnata patsiendi terviseseisundit adekvaatselt on problemaatiline, olukorras, kus nõustamisteenust osutatakse IT lahenduse vahendusel (telefon, internet jne).

IT lahenduse vahendusel ravimit ordineerival tervisoiutöötajal peab tekkima kindel teadmine /veendumus õige ravimi ordineerimiseks.

Sellest tulenevalt on kaks erinevat võimalust – kas tegemist on patsiendiga, kellele seesama tervishoiutöötaja, kes nüüd kirjutab ravimit välja sidekanali alusel toimuva teabevahetuse alusel, on ise varasemalt ravi määranud (ta teab olukorda varasemast põhjalikult) – siis on tal selle patsiendi kohta olemas varasem ravi dokumentatsioon (tervisekaart) ehk ravimi korduv väljakirjutamine.

Või tegemist on patsiendiga, kes võtab esmakordselt ühendust konkreetse tervishoiuteenuse osutajaga siis tuleb kindlasti enne ravimi väljakirjutamist tutvuda sellele patsiendile alustatud ravi puudutava dokumentatsiooniga – see tähendab juurdepääsu tervise infosüsteemi, seal vajalikke andmete olemasolu, teatud juhtudel ka patsiendi kohale kutsumist ja meditsiinilise
läbivaatuse läbiviimist.

Seega retseptiravimi määramisel on oluline patsiendi hetke tervislik seisund, kui ka varasemalt patsiendi poolt tarbitud ravimid.

2. Kas see on meditsiiniteenus?

Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Patsientide nõustamine on seega tervishoiuteenuse osa. Samas tulenevalt tervishoiuteenuse laadist/liigist pole välistatud konkreetse tervishoiuteenuse (sealhulgas ämmaemandusabi) osutamine kitsendatud kujul, näiteks vaid nõustamine. Seega nõustamisteenus iseseisva tervishoiuteenusena ei ole välistatud.

Rõhutame siinkohal, et tulenevalt tervishoiuteenuse liigist, on teenusele kehtestatud ranged tegevusloa kontrollieseme nõuded (nõuded tegevuskohale, personalile) ja tegevusloale märgitakse tervishoiuteenused, millised on lubatud osutada konkreetse loa alusel.

Tervishoiualase nõustamisteenuse piiritlemine iseseisva tervishoiuteenusena eesmärgiks on tervishoiutöötaja poolsete soovituste/juhiste andmine patsiendile, et hoida ära patsiendi tervise halvenemist või haiguse ägenemist või taastada tema tervist.

3. Kes teostab kontrolli selle meditsiiniteenuse üle?

Tervishoiuteenuste osutajatele kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet terviseamet.

4. Kui see on legitiimne, siis miks on sellise loa saanud meditsiiniteenuse ainuosutajaks MiaMed OÜ, kuna hetkel ennetusteenust ja eriarstiabi osutavad tervishoiuasutused sellist teenust pakkuda ei saa?

Tervishoiuteenuse osutamiseks (sealhulgas ka nõustamisteenuse osutamiseks) tuleb taotleda tegevusluba, mida MiaMed OÜ ka tegi.

Tegevusluba MiaMed OÜ-le väljastati kooskõlas kehtiva seadusega. Terviseamet ei väljasta eraldi tegevusluba ravimite väljakirjutamiseks.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.