Patsiendiseaduse eelnõu jätaks arstide õigused kaitsmata

Eesti Arstide Liit (EAL) tegi
patsiendiseaduse eelnõu algatajatele ettepanekud selle põhjalikuks muutmiseks,
sest praegusel kujul jäävat arstide õigused kaitsmata, vahendas rahvusringhäälingu
uudistekülg.

Arstide liidu president Andrus Mäesalu kirjutab pöördumises, et praegu on paljud patsiendiseaduse eelnõu sätted täielikult või osaliselt üle võetud olemasolevatest seadustest – võlaõigusseadusest ja tervishoiuteenuste korraldamise seadusest. Liidu hinnangul võib selline dubleerimine kaasa tuua segadusi ja erinevaid tõlgendusi seadusest.

Arstide liit märgib, et eelnõu on ühepoolne ning seal puuduvad arsti õigused. "Teeme ettepaneku sätestada arsti õigus teatud juhtudel patsiendi ravimisest keelduda: kui arsti erialane ettevalmistus ei võimalda ette võtta ravitoiminguid, mis konkreetsel juhul oleksid vajalikud; kui puuduvad reaalsed võimalused toimingu edukaks lõpuleviimiseks; kui patsient eirab arsti ettekirjutusi ja kasutab omal algatusel ravivõtteid, millel puudub arstiteaduslik põhjendus," seisab pöördumises.

Kui patsient läheb avalikkuse ette, võib sama teha arst

Mäesalu sõnul tuleb lisada säte ka selle kohta, mis tingimustel vabaneb arst kohustusest hoida arstisaladust. "Juhul, kui patsient või tema omaksed on ajakirjanduses või muul viisil avalikustanud andmeid patsiendi terviseseisundi ja talle osutatud arstiabi kohta ning esitanud süüdistusi mittekvaliteetses tervishoiuteenuse osutamises, siis on ka arstil ja tervishoiuteenuse osutajal õigus oma seisukohtade põhjendamiseks avalikustada ilma patsiendi nõusolekuta tema terviseandmeid ja haigusloo üksikasju."

Samuti teeb liit ettepaneku lisada säte, mille kohaselt kaotab patsient õiguse esitada kaebust seoses tervishoiuteenuse osutamisega, kui ta ei ole järginud ravijuhiseid ja on eiranud arsti soovitusi.

Mäesalu rõhutas vajadust meditsiiniliste inimuuringute juriidilise regulatsiooni järele, mis eelnõus on puudulik. Oluliselt põhjalikum on inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni biomeditsiiniliste teadusuuringute lisaprotokoll, mis tuleks Eestis ratifitseerida.

Arstidu liidu arvates tekitab küsitavusi ja vastuolusid tervishoiuteenuse osutamisega seotud kaebuste esitamiste korral hinnangut andva komisjoni patsiendi kahjusid hindav funktsioon.

Kuidas tagab arsti hirm väärteo korras karistatud saada patsiendile parema arstiabi?

Liit ei ole ka rahul, et eelnõus kehtestatakse hulgaliselt uusi väärtegusid, millega sisuliselt muudetakse tervishoiuteenuse osutaja vastutus karistusõiguslikuks vastutuseks. "Tervishoiuteenuse osutamine on leping, mille rikkumisel on võimalik rakendada erinevaid tsiviilõiguslikke vahendeid. Lepingu rikkumise karistamine väärteona on õiguslikult põhjendamatu," kirjutatakse pöördumises.

Arstide liidu hinnangul saab arst vastutada ainult nende ravitoimingute eest, milles ta on vahetult osalenud või mis on tehtud tema otsuse järgi. "Arst ei saa kuidagi vastutada soovimatute ravitulemuste eest, mis on tingitud arstiteaduse puudulikust arengust, ravimite või ravivahendite põhjustatud ettenägematust mõjust ning patsiendi enda tegevusest või tegevusetusest. Pole arusaadav, kuidas tagab arsti hirm väärteo korras karistatud saada patsiendile parema arstiabi."

Samas juhib arstide liit tähelepanu asjaolule, et puuduvad karistused patsiendi kohustuste rikkumise eest, näiteks ravijuhiste järgimise kohustuse täitmata jätmise korral.

Liit pakub välja, et Eestis võiks kaaluda patsiendile arstiabi osutamise käigus tekkinud kahjude hüvitamise süsteemi loomist, mis toimiks sarnaselt Soome potilasvahinkokorvaus’ega (ravitüsististe hüvitamine - toim.). Pöördumises rõhutatakse, et meditsiinis ei teki kahju alati tingimata kellegi süül. Patsiendiseaduse eelnõu järgi ei ole patsiendil võimalik taotleda kahju hüvitamist, kui ei tuvastata kellegi eksimust.

Mäesalu sõnul tuleb ennekõike tegelda patsiendi ohutuse tagamisega tervishoiusüsteemis ning seda ei suurenda arsti karistamine iga väiksemagi eksimuse eest. Ta lisas, et see soosib hoopis isikute ja süsteemi vigade varjamist, mitte aga nende põhjalikku analüüsi ja selle kaudu edaspidi samasuguste olukordade vältimist.

"Arstide liit on seisukohal, et eelnõu praegusel kujul ei muuda arsti-patsiendi suhteid selgemaks ja paremaks ega suurenda ka patsientide ohutust. Teeme ettepaneku patsiendiseaduse eelnõu riigikogu menetlusse mitte esitada."

Patsiendiseaduse eelnõu koostasid sotsiaaldemokraadid Heljo Pikhof ja Eiki Nestor. Algatajad ootasid 17. oktoobriks eelnõu kohta inimeste ja organisatsioonide arvamusi.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.