Haigekassa saab uuel aastal 180 miljonit eurot lisaraha

Riigikogus oli täna esimesel lugemisel 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Eelnõu kohaselt on haigekassa eelarves järgmisel aastal ette nähtud lisaraha 180 miljonit eurot.

Kogu haigekassa 2019. aasta eelarve on ligi 1,5 miljardit eurot. Arstiabi teenuste maht sõltub novembris kinnitatavast tervishoiuteenuste loetelust ning tervishoiutöötajate kollektiivlepingust.

Seaduseelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et 2019. aastal hakkab Eesti Haigekassa korraldama riikliku immuniseerimiskava rakendamist, sh hanke- ja eelarveplaanide koostamine, immuunpreparaatide tsentraalsete ostude, ravimite jaotusvõrgu ja logistika korraldamine ning immuunpreparaatide kasutamise jälgimine.

2019. aastast tagab Eesti Haigekassa antiretroviirusravimite ning tuberkuloosivastaste ravimite kättesaadavuse, sh hanke- ja eelarveplaanide koostamine, tsentraalsete ostude korraldamine, ravimite jaotusvõrgu ja logistika korraldamine ning ravimite kasutamise jälgimine ravikeskustes. Narkootikumide tarvitamise ennetuse, ravi ja rehabilitatsiooni (teenus 119) ning HIV/AIDSi ennetuse ja ravi tõhustamiseks suurendatakse HIV kiirtestimise võimalusi üle Eesti. HIV raviteenuseid (integreeritud antiretroviirusravi ja opioidsõltuvuse asendusravi) hakatakse osutama Ida-Virumaal, kus nende järele on olnud suur vajadus ning kättesaadavamaks muutuvad nõustamisteenused patsientidele ja nende lähedastele.

2019. aastal võtab Eesti Haigekassa täielikult üle ravikindlustuseta isikute vältimatu abi ja kiirabi kulud, HIV/AIDSi ja tuberkuloosi ravi kulud ning elusdoonoritele osutatavad, doonorlusega seotud tervishoiuteenuste kulud. Eesti Haigekassast rahastatakse alates 2019. aastast antidootide (elu ohustavate mürgistuste raviks kasutatavad vastumürkide) varusid. Varu nomenklatuuri, kogused ja jaotuse määrab ning hoiustamise korraldab Terviseamet.

Psühhiaatriliste patsientide ravile rohkem vahendeid

Kodulähedaste ja inimesekesksete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumise tõhustamiseks ning psühhiaatriliste patsientide ravi parandamiseks suurendatakse eelarve vahendeid Norra ja EMP programmi "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" abil. Kohalikul tasandil viiakse ellu sotsiaalteenuste ja esmatasandi tervishoiuteenuste integreeritud teenusmudeli pilootprojekt. Töötatakse välja ja viiakse SA Viljandi Haigla poolt ellu sundravi patsientide integreeritud teenusmudel, et tõsta kohtupsühhiaatrilise ravi kvaliteeti.

Uute tervisetehnoloogiate ja innovatsiooni toetamiseks suurendatakse eelarve vahendeid Norra ja EMP programmi "Konkurentsivõime" abil. Luuakse terviseinfo andmevaramu platvorm, et võimaldada ettevõtetele, tervishoiuteenuse osutajatele ning teadusasutustele ligipääs agregeeritud terviseinfole innovaatiliste lahenduste ja teenuste katsetamiseks.

Tervisetehnoloogiate arendamiseks toetatakse personaalmeditsiini tarkvaratoodete arendamist ja rakendamist Eestis, sh riskijuhtimise platvorm esmatasandi arstiabile, kliiniline otsustustugi, raviplaani koostamise automatiseerimine ning patsiendi tervise dünaamilise tervikinfo profiili koondamine.

Kaasajastatakse haiglavõrgu pädevuskeskusi. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi II ja III etappi ning SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Y-korpuse ja psühhiaatriakliiniku rajamisega kaasajastatakse kokku vähemalt 12 raviüksust.

Jätkub tervisekeskuste kaasajastamine

Esmatasandi arstiabi kvaliteedi tõstmiseks ja kättesaadavuse tagamiseks jätkub esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine. Suurenevad vahendid esmatasandi tervisekeskuste rajamiseks ning alustatakse investeeringuga esmatasandi tervishoiuga võrgustunud kaasajastatud üldhaigla ehitamiseks, et rajada maakondlik tervisekeskus. Esimese taotlusvooru tulemusel ehitatakse või rekonstrueeritakse kokku 55 esmatasandi tervisekeskust üle Eesti. Teine taotlusvoor, mis lõppes 2018. aasta juulis, oli suunatud esimese taotlusvooru tulemusena katmata jäänud piirkondlikele esmatasandi tervishoiu tõmbekeskustele esmatasandi tervisekeskuse loomiseks ja maakondliku tervisekeskuse rajamiseks Viljandi maakonda.

Eriarstiabi arendamiseks väljaspool pädevuskeskusi suunatakse täiendavaid investeeringuid Ida-Virumaale, et lõpetada keskhaigla kaasajastamine. Investeeringute tulemusena ehitatakse ja rekonstrueeritakse 2022. aasta lõpuks 11 raviüksust. Lisaks eraldatakse Põlva Haiglale ühekordne toetus sünnitusabi kvaliteedi tagamiseks.

Õpetatakse geneetilise info kasutamist

Personalmeditsiini arendamiseks ning seeläbi haiguste ennetuse ja ravi tõhustamiseks jätkatakse geeniproovide kogumist ja geenikaartide koostamist. Seoses sellega suurendati ühekordselt Geenivaramu vastutava töötleja tegevuse rahastamist geenivaramu pidamisel ja säilitamisel. Projekti raames kogutud geenidoonorite DNA genotüpiseeritakse mikrokiibil ning koostatakse geenikaardid, mis on aluseks personaalsete geneetiliste riskide raportite koostamiseks.

Töötatakse välja infotehnoloogilised lahendused geneetilist infot sisaldavate riskihinnangute kättesaadavaks tegemiseks nii geenidoonorile endale kui ka kasutamiseks tervishoiuteenuse osutamisel ja teadus-arendustegevustes. Teavitatakse Eesti elanikkonda geenidoonorlusest, sealhulgas projektist tulenevatest kasudest teadusele, tervishoiule ja geenidoonorile endale. Töötatakse välja koolituskava ja viiakse läbi koolitused tervisehoiutöötajatele geneetilise informatsiooni kasutamiseks ravi- ja ennetustöös.

Ravimitega seotud lubade menetlemiseks ja hinnangute taotlemiseks eraldatavad vahendid suurenevad. Ühendkuningriigi lahkumine EL-st toob Eestile uusi ülesandeid, mis puudutavad ravimite ohutuse, kvaliteedi ja toimivuse ning ravimite kliiniliste uuringute lubatavuse osas tehtavad teaduslikke hinnanguid.

 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.